Faq

Een vraag over zonnepanelen?
Wij hebben voor u reeds enkele veelgestelde vragen gebundeld.

Prosumententarieven 

Netbeheerder   Tarief 01.01.2018 - 31.12.2018 (incl 21% BTW)

Gaselwest -> € 121,46
Imea -> € 93,87
Imewo -> € 99,61
Intergem -> € 87,14
Iveka -> € 100,58
Iverlek -> € 99,16
Sibelgas -> € 107,67
Infrax West -> € 98,98
Inter-Energa -> € 91,14
Iveg -> € 114,19
PBE -> € 94,02

 

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

In een zonnecollector wordt water door middel van zonlicht verwarmd. In een zonnepaneel (PV-module) wordt het zonlicht rechtstreeks in elektrische stroom omgezet.

Wat betekent Wp?

Watt piek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel aan onder standaard testomstandigheden, de zogeheten STC (1.000 W/m2 instraling, 25 °C paneeltemperatuur, lichtspectrum "AM1,5").

Wat betekent kWh?

kWh is de afkorting voor kilowattuur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W.

Hoeveel elektriciteit produceert een paneel?

Dit hangt onder andere af van het type installatie, een vaste opstelling op een dak of een tracker-systeem dat de zon volgt, het type zonnecel en de hoeveelheid zonnestraling. Gemiddeld levert 1 kWpiek zonnepanelen die vast zijn opgesteld in Nederland of België jaarlijks minimum 850 kilowattuur (kWh) elektriciteit. Een beweegbare, met de zon meebewegende installatie levert aanzienlijk meer. In Nederland is dat circa 25% en in Spanje zelfs 40% meer.

Hoeveel elektriciteit verbruikt een gemiddeld gezin?

Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh. Voor een vaste installatie zijn dan circa 32m2 aan zonnepanelen nodig. Voor een beweegbare, met de zon meedraaiende installatie, circa 27m2 tot 23m2 zonnepanelen, aanzienlijk minder dus.

Levert mijn installatie ook stroom als de zon niet schijnt?

Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich als diffuus licht. Het kan gebeuren dat op een licht bewolkte dag in mei een hogere opbrengst gemeten wordt dan op een stralend warme augustusdag. Schaduw op zonnepanelen verminderen de opbrengst aanzienlijk, dit moet dus worden voorkomen.

Moeten de modules altijd op het zuiden gericht zijn?

De modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Een kleine afwijking hiervan is geen probleem en geeft slechts een kleine vermogensafname.

Welke soorten zonnecellen bestaan er?

Het overgrote deel van de zonnecellen die momenteel worden gebruikt bestaat uit kristallijn silicium. Monokristallijn silicium wordt als staaf uit een siliciumsmelt getrokken en in dunne schijven gezaagd. De zonnecel bestaat dan uit één mooi kristal.  Bij polykristallijn silicium wordt silicium vloeibaar in blokken gegoten, die daarna in schijven gezaagd worden. De zonnecel bestaat dan uit vele verschillende kristalletjes. Polykristallijne silicium cellen zijn iets goedkoper maar hebben wel een lager rendement. 

Wat is een net gekoppelde zonne-installatie?

Een net gekoppelde zonne-installatie is op het openbare elektriciteitsnet aangesloten. Opgewekt vermogen wordt hierbij aan het net terug geleverd. Afhankelijk van de netaansluiting moet een apart contract voor terug leveren worden afgesloten.

Wat is een autonome of netonafhankelijke zonne-installatie?

Autonome systemen vindt men op plaatsen waar geen netaansluiting voorhanden is of waar zo'n aansluiting te duur zou zijn gezien de geringe elektriciteitsbehoefte. Enkele voorbeelden zijn lichtboeien op zee, straatlantarens en verlichting van borden.

Wat is de levensduur van een zonnepaneel?

Van een zonnepanelenleverancier mag tenminste een garantie van minstens 20 jaar op de zonnepanelen zelf (niet op de complete zonnepaneelinstallatie) verwacht worden. Sommige leveranciers bieden zelfs een garantie van 25 jaar. Het rendement neemt tijdens de jaren af, maar elke leverancier zal een minimaal rendement garanderen. Zo zijn er leveranciers die garanderen dat de zonnecellen 10 jaar lang 95% procent van het vermogen opleveren en 25 jaar lang 80% van het vermogen opleveren. Men kan dus stellen dat zonnepanelen minstens 25 tot 30 jaar meegaan.

Welk onderhoud is er nodig voor een zonnepaneel?

In principe is het PV-systeem onderhoudsarm. De panelen spoelen zichzelf schoon door de regen (mits geplaatst onder een hoek van minimaal 10 à 15 graden). Eventueel kan men eens per jaar de panelen schoonmaken.

Wat is eigenlijk de energetische terugverdientijd?

Onder energetische terugverdientijd verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Een gemiddelde zonne-installatie heeft een energieterugverdientijd van zo'n 1 tot 4 jaar (afhankelijk van het type zonnecel). Dit is snel als je weet dat de levensduur van een gemiddeld zonnepaneel 30 jaar is.

Hoe vaak moet ik mijn panelen schoonmaken?

Over het algemeen zijn zonnepanelen zelfreinigend en spoelen ze vanzelf schoon door een fikse regenbui. Echter, het is wel verstandig om uw zonnepanelen ca. 2 tot 3 keer per jaar te inspecteren op vervuiling. Let hierbij vooral op vogelpoep.

Het aansluiten van zonnepanelen?

Het werken met gelijkstroom kan erg gevaarlijk zijn. Bij weinig of zelfs geen ervaring met het werken met gelijkstroombekabeling of in de zekeringkast raden wij u ten zeerste aan om de installatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerd installateur.